TIS-tržni informacijski sistem je sistem, prek katerega zunanji uporabniki (poslovni ali zasebni subjekti) periodično oddajajo poročila za posamezni trg, ki je v interesu ARSKTRP.

Tehnologija: AngularJS, Spring Boot, Bootstrap, Jasper, Oracle WebLogic, Oracle Database