Aplikacije za načrtovanje človeških virov in finančno upravljanje za eno izmed ministrstev v Srbiji.

Tehnologija: Java, Spring, Angular, MS SQL, Pentaho