FERMION je celovita aplikacija za upravljanje s tveganji v podjetju, ki podpira vse dele procesa upravljanja s tveganji v organizaciji.

Tehnologija: AngularJS, Spring Boot, Bootstrap, Jasper, Mathlab, MySQL