PDS Verify je priročna aplikacija za preverjanje QR-kode, ki se uporablja za preverjanje katere koli QR-kode, zavarovane s PD-kodo.

Tehnologija: Flutter, Android, iOS