Mobilna aplikacija Piaf Mobile omogoča uporabo sistema za parkiranje EasyPark v Franciji.

Tehnologija: Android, iOS, Firebase