Namen tega portala je služiti kot prva linija podpore za storitve KRPAN in partnerje prodajalce, omogoča pa registracijo prodaje, prijavo napak, uveljavljanje garancij, klepet itn.

Tehnologija: Angular 5, Spring Boot, Bootstrap, Jasper, SQL Server