Mobilna aplikacija Prishtina Parking omogoča uporabo sistema EasyPark v Prištini na Kosovu.

Tehnologija: Android, iOS, Firebase