// zakaj izbrati nas

Vaš partner za inovacije programske opreme

Smo izbrani partner za številna vodilna podjetja, MSP in tehnološke izzivalce. Podjetjem pomagamo dvigniti svojo vrednost z razvojem programske opreme po meri, načrtovanjem izdelkov, zagotavljanjem kakovosti in svetovalnimi storitvami.

outsourcing

Metodologija

Upravljanje prehoda – izkušeni smo v brezhibnem prehodu procesov oddanih v zunanje izvajanje, ko se uporablja model offshore zunanjega izvajanja

Upravljanje projektov – uporabljamo standardne procese in orodja za finančno in operativno upravljanje projektov, oddanih v zunanje izvajanje

developing-methodology

Modeli zunanjega izvajanja

Ponujamo naslednje modele sodelovanja:

Offshore – storitev se izvaja na naši lokaciji v naših prostorih. Odgovorni smo za zagotavljanje ustrezne infrastrukture in usposobljenih strokovnjakov. Ponujamo dva modela projekta:

  • Fiksna cena
  • Čas in material

Homeshore – storitev se izvaja na vaši ali končni lokaciji stranke. Zagotavljamo potrebno tehnično osebje in opremo, če je to zahtevano.
Projektni model je Čas in material

Projektni modeli

Fiksna cena (pogodba s fiksnim zneskom plačila za delo) – model je primeren, ko so cilji projekta na začetku dobro opredeljeni. Cilji projekta, razpored projekta in denarni tok so opredeljeni v pogodbi pred začetkom projektnih aktivnosti.

Čas in material (pogodba s plačilom dejanskega opravljenega dela) – je najem sredstev za določen čas. Model je primeren, kadar ni prvotno natančno opredeljenih ciljev, ni jasne specifikacije zahtev in podobno ali pa želi kupec v celoti upravljati z viri in nalogami. Storitve se navadno obračunavajo mesečno, na podlagi tedenskih poročil o opravljenem delu.

software-developers-programming

// Pišite nam! Za odgovore na vprašanja smo vam na voljo 24/7.

POTREBUJETE POSVET?