TMS-portal OTI omogoča skrbnikom upravljanje terminalov Connect 3000, ki povezujejo prodajne avtomate z oddaljenimi strežniki.

Tehnologija: AngularJS, Bootstrap, Microsoft .Neto, Crystal Reports, SQL Server, Azure Cloud