Razvoj programske opreme

Tukaj je pregled procesa razvoja programske opreme našega podjetja v povezavi s fazami in z dejavnostmi projekta:

Analiza in oblikovanje

V prvi fazi je glavni cilj analizirati poslovni kontekst sistema in pripraviti specifikacije poslovnih procesov. Za dosego cilja identificiramo aktualne akterje, poslovne procese, vloge, razumemo organizacijske cilje, oblikujemo rešitev in opredelimo vse potrebne zahteve.

Analiziramo z intervjuji in delavnicami s ključnimi uporabniki, da ugotovimo vsa pričakovanja sistema. Pravno dokumentacijo in poročila zbiramo, ko je to potrebno.

Med oblikovanjem poskušamo dobiti vse funkcionalne, tehnične in programske podrobne specifikacije, ki jih potrebujemo za nadaljnji razvoj. Pripravljamo diagrame primerov in aktivnosti, rišemo žične okvirje in ponavljamo, dokler nismo prepričani, da je vse pokrito.

Razvoj programske opreme

Razvoj se izvaja z metodologijo SCRUM skladno s projektnim načrtom, katerega rezultat je razvit sistem. Razvoj sam po sebi je iterativen in postopen ter vključuje preglede strank.

Pred začetkom faze testiranja moramo zagotoviti, da so vse funkcije in zahteve zajete v testu. Tako pripravimo testni načrt, testne primere in testne scenarije. Vedno testiramo v testnem okolju podobnem produkcijskemu. 

Preskušanje in preverjanje

Cilj aktivnosti Testiranja sprejemljivosti uporabnikov (UAT) je omogočiti uporabnikom, da preverijo, ali so vse komponente implementiranega sistema razvite skladno z dogovorjenimi zahtevami, tako da lahko potrdijo sprejemljivost sistema in ga začnejo uporabljati v produkcijskem okolju. Testiranje poteka z delovno skupino uporabnikov, ki so seznanjeni s poslovnimi procesi.

user testing graphics

Usposabljanje uporabnikov in uvajanje sistema

V tej fazi zagotavljamo uporabniške priročnike in smernice ter usposabljamo ključne uporabnike sistema. Usposobljeni uporabniki običajno predstavljajo prvo linijo podpore za vse druge uporabnike sistema.

// zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti (QA) je proces, ki se osredotoča na prepoznavanje in ohranjanje sklopa zahtev za razvoj zanesljivih proizvodov. Je kritičen del vsakega procesa razvoja programske opreme. Ko gre za zagotavljanje kakovosti, si postavljamo vprašanja o funkcionalnosti sistemov, zanesljivosti, učinkovitosti, vzdržljivosti in o prenosljivosti. Te značilnosti pregledujemo in nadziramo ob vsakem zaključku faze projekta in/ali razvojnih ciklov, kjer je to primerno, ter jih poskušamo izboljšati.

Za izboljšanje kakovosti razvite programske opreme izvajamo naslednje aktivnosti:

code review and testing illustration
// nadzor kakovosti

Za spremljanje kakovosti med razvojem programske opreme uporabljamo naslednje aktivnosti:

// Smo več kot le dobri programerji.

Skupaj zgradimo vašo aplikacijo.